Start
Start  

  


Amnesty groep


 Lingewaard

  

  

Lidmaatschap Amnesty

  

    

  

      > Lid worden van Amnesty?

Meer over Amnesty

     

      > Amnesty Nederland

   

      > Amnesty wereldwijd


      > Actueel bij Amnesty


  

Amnesty Nieuws


     > Actueel nieuws


       > Missie en werkwijze


      

Amnesty NL in de social media

  

Amnesty groep Lingewaard

De Amnesty groep in Lingewaard is een van de ongeveer 300 lokale groepen  van Amnesty in Nederland .

Begonnen in januari 1977 als Amnesty Huissen, geeft de groep nu in Lingewaard invulling aan het werk van Amnesty International. Zij voert acties om schending van de mensenrechten te bestrijden. Deze acties sluiten aan op de landelijke Amnesty’s campagnes.

Daarnaast geeft de groep in Lingewaard bekendheid  aan het werk van Amnesty International.


Kijk voor actueel nieuws en foto's op onze facebookpagina

  

Acties


Handtekeningenacties

Bij gelegenheden als de Huissense dag, Huissen bij kaarslicht, op kerstmarkten en bij de landelijke schrijfdag verzamelen wij handtekeningen voor bevrijding van gevangenen en beïnvloeding van autoriteiten.


Schrijven naar autoriteiten voor bijvoorbeeld afschaffing van de doodstraf

Brieven of kaarten schrijven naar de autoriteiten is de meest voorkomende activiteit bij het werk van Amnesty. Zo'n 70 mensen in Lingewaard doen elke maand  hieraan mee. Vaak gaat het om brieven voor gewetensgevangenen of om mensen die worden bedreigd, zijn gedood of 'verdwenen'. Ook kan het gaan om politieke gevangenen die geen eerlijk proces of geen redelijke straf kregen, om gevangenen die zijn mishandeld, gemarteld of daarmee bedreigd worden, of (ten onrechte) terdoodveroordeelden.


U kunt ook aan deze vorm van actie voeren meedoen ! U ontvangt dan t van de Amnesty groep Lingewaard zo 'n  tien keer per jaar een setje van 3 kaarten in de bus om voor een specifieke gevangene aandacht te vragen aan een autoriteit. U verstuurt deze kaarten dan naar de opgegeven autoriteit. Meedoen? Neem dan contact met ons op.

Groetenlijst

De meeste brievenacties van Amnesty zijn gericht op autoriteiten. De brieven, kaarten en kindertekeningen die naar aanleiding van de Groetenlijst worden gestuurd, zijn echter bedoeld voor gevangenen, mensenrechtenactivisten en mensenrechtenorganisaties. Deze groeten-actie wordt ook gebruikt bij de voorlichting op de basisscholen en tijdens de kerkdiensten. Wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op.


Voorlichting

Het geven van voorlichting over mensenrechten en de schending daarvan vormt een belangrijke pijler van het werk van Amnesty. Zolang mensen niet op de hoogte zijn van mensenrechtenschendingen kunnen zij er ook niets tegen ondernemen. Jaarlijks worden er voor groep acht in het basisonderwijs lessen over het werk van Amnesty gegeven.


Kerkenwerk

In de Katholieke Kerken en de Protestantse Kerk van Huissen wordt regelmatig tijdens de kerkdienst extra aandacht besteed aan het werk van Amnesty.

Doel van dit werk is om via de kerken Amnesty International onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Daarvoor wonen leden van de kerkengroep één keer per jaar een kerkdienst bij van de Rooms Katholieke kerken in Huissen en Angeren plus het Dominicaner Klooster en twee keer per jaar een dienst van de Protestantse Gemeente Huissen.

Tijdens deze diensten wordt aandacht gevraagd voor een op dat moment actuele actie van Amnesty International, met daarbij een oproep daadwerkelijk aan de voorgestelde actie mee te doen. Uiteraard is er dan de mogelijkheid tot het ondertekenen van petitielijsten.

Daarnaast wordt tijdens zo’n dienst voor Amnesty gecollecteerd.


Media

In de Lingewaardse huis aan huis bladen en via de lokale radio en tv brengt Amnesty Lingewaard haar doelstellingen regelmatig onder de aandacht. Ook tijdens de grotere plaatselijke evenementen vraagt de werkgroep aandacht voor het werk van Amnesty.


Fonds- en ledenwerving

Amnesty is naast de contributie van leden op de giften van leden en donateurs aangewezen.

Aan Amnesty Nederland is het CBF-keurmerk toegekend. Dit keurmerk garandeert dat het overgrote deel van de inkomsten besteed wordt aan de doelstelling van Amnesty International.  

Facebook Lingewaard